Retour Estampes d'Hasui Kawase ------- Retour La neige en estampes            
Kawase Hasui- Konjikido sous
la neige, Hiraizumi          
HK 13 Hasui Kawase - Konjikido sous la neige, Hiraizumi 1957          
Artmemo - Estampes japonaises Shin-Hanga